Menu
بخش ۳۰ - سبب هجرت ابراهیم ادهم قدس الله سره و ترک ملک خراسان
SuperUser Account

بخش ۳۰ - سبب هجرت ابراهیم ادهم قدس الله سره و ترک ملک خراسان

مثنوی معنوی - دفتر چهارم

ملک برهم زن تو ادهم‌وار زود                         تا بیابی هم‌چو او ملک خلود

خفته بود آن شه شبانه بر سریر                          حارسان بر بام اندر دار و گیر

قصد شه از حارسان آن هم نبود                           که کند زان دفع دزدان و رنود

او همی دانست که آن کو عادلست                           فارغست از واقعه آمن دلست

عدل باشد پاسبان گامها                                       نه به شب چوبک‌زنان بر بامها

لیک بد مقصودش از بانگ رباب                           هم‌چو مشتاقان خیال آن خطاب

نالهٔ سرنا و تهدید دهل                                         چیزکی ماند بدان ناقور کل

پس حکیمان گفته‌اند این لحنها                                از دوار چرخ بگرفتیم ما

بانگ گردشهای چرخست این که خلق                     می‌سرایندش به طنبور و به حلق

مؤمنان گویند که آثار بهشت                                 نغز گردانید هر آواز زشت

ما همه اجزای آدم بوده‌ایم                                    در بهشت آن لحنها بشنوده‌ایم

گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی                          یادمان آمد از آنها چیزکی

لیک چون آمیخت با خاک کرب                              کی دهند این زیر و آن بم آن طرب

آب چون آمیخت با بول و کمیز                              گشت ز آمیزش مزاجش تلخ و تیز

چیزکی از آب هستش در جسد                               بول گیرش آتشی را می‌کشد

گر نجس شد آب این طبعش بماند                            که آتش غم را به طبع خود نشاند

پس غدای عاشقان آمد سماع                                  که درو باشد خیال اجتماع

قوتی گیرد خیالات ضمیر                                    بلک صورت گردد از بانگ و صفیر

آتش عشق از نواها گشت تیز                                آن چنان که آتش آن جوزریز

Print
363 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ