Menu

38- در بیان آنکه همه آرزوی حق دارند

فصل چهارم- متن 38

SuperUser Account 0 302 رتبه مطلب: بدون رتبه

گفتیم آرزو شد اورا، که شما را ببیند و می گفت: که می خواهم که خداوندگار (مولانا) را بدیدمی. خداوندگار (مولانا) فرمود که: خداوندگار(مولانا) را این ساعت نبیند. به حقیقت زیرا آنچه او آرزو می برد که خداوندگار را ببینیم، آن نقاب خداوندگار(مولانا) بود؛ خداوندگار(مولانا) را این ساعت بی نقاب نبیند.

37- در پاکی سرشت آدمی و آگاهی باطن او از اسرار

فصل چهارم- متن 37

SuperUser Account 0 300 رتبه مطلب: بدون رتبه

در سرشت آدمی، همۀ علمها در اصل سرشته اند که روح او مغیبات (امور پنهانی) را بنماید، چنانکه آب صافی آنچه در تحت اوست – از سنگ و سفال و غیره – و آنچه بالای آن است همه بنماید عکس آن. در گوهر آب این نهاد است بی علاجی و تعلیمی. لیک چون آن آمیخته شد با خاک یا رنگهای دیگر، آن خاصیت و آن دانش از او جدا شد و اورا فراموش شد.

36- در بیان نشان مرید و مراد

فصل چهارم- متن 36

SuperUser Account 0 464 رتبه مطلب: بدون رتبه

چشمم بد دگر کس نگرد، من چه کنم؟        از خود گله کن، که روشناییش توی

چشمم به دگر کس نگرد، یعنی مستمع دیگر جوید جز تو، من چه کنم؟ روشناییش توی (تویی)، بدین سبب که تو با توی، از خود نرهیده ای تا روشناییت صد هزار تو بود.

 شخصی بود سخت لاغر و ضعیف و حقیر، همچون عصفوری (گنجشکی) سخت حقیر در نظرها، چنانکه صورتهای حقیر اورا حقیر نظر

35- در تفضیل ایمان بر نماز

فصل چهارم- متن 35

SuperUser Account 0 937 رتبه مطلب: بدون رتبه

سؤال کرد که از نماز فاضلتر چه باشد   یک جواب آنکه گفتیم جان نماز به از نماز است، مَعَ تقریره. جواب دوم که ایمان به از نماز است، زیرا نماز پنج وقت فریضه است و ایمان پیوسته، و نماز به عذری ساقط شود و رخصت تأخیر باشد. و تفضیلی دیگر هست ایمان را بر نماز که ایمان به هیچ عذری ساقط نشود و رخصت تأخیر نباشد. و ایمان بی نماز منفعت کند، و نماز بی ایمان منفعت نکند – همچون نماز منافقان. و

34- اتفاقات نسبت به ما خیر و شر است و نسبت به حق همه نیک

فصل چهارم- متن 34

SuperUser Account 0 296 رتبه مطلب: بدون رتبه

شخصی آمد گفت: کجا بودی مشتاق بودیم، چرا دور ماندی.

 گفت: اتفاق چنین افتاد گفت: ما نیز دعا می کردیم  تا این اتفاق بگرددو زایل شود، اتفاقی که فراق آورد، آن اتفاق نابایست است، ای والله هم از حقست، اما نسبت بحق نیک است.

 راست می گوید نسبت بحق نیک است و بکمال است، اما نسبت به ما نی. زنا و پاکی، و بی نمازی و نماز، و کفر و اسلام، و شرک و

RSS
اولین567891011121314انتها

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ