Menu

بخش ۴۶ - ترجیح نهادن نخچیران توکل را بر اجتهاد

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 82 رتبه مطلب: بدون رتبه

قوم گفتندش که کسب از ضعف خلق                         لقمهٔ تزویر دان بر قدر حلق

نیست کسبی از توکل خوب‌تر                                  چیست از تسلیم خود محبوب‌تر

بس گریزند از بلا سوی بلا                                    بس جهند از مار سوی اژدها

بخش ۴۵ - ترجیح نهادن شیر جهد و اکتساب را بر توکل و تسلیم

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 89 رتبه مطلب: بدون رتبه

گفت آری گر توکل رهبرست                               این سبب هم سنت پیغمبرست

گفت پیغامبر به آواز بلند                                     با توکل زانوی اشتر ببند

رمز الکاسب حبیب الله شنو                                 از توکل در سبب کاهل مشو

بخش ۴۴ - ترجیح نهادن نخچیران توکل را بر جهد و اکتساب

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 78 رتبه مطلب: بدون رتبه

جمله گفتند ای حکیم با خبر                           الحذر دع لیس یغنی عن قدر

در حذر شوریدن شور و شرست                     رو توکل کن توکل بهترست

با قضا پنجه مزن ای تند و تیز                        تا نگیرد هم قضا با تو ستیز

بخش ۴۳ - جواب گفتن شیر نخچیران را و فایدهٔ جهد گفتن

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 87 رتبه مطلب: بدون رتبه

گفت آری گر وفا بینم نه مکر                              مکرها بس دیده‌ام از زید و بکر

من هلاک فعل و مکر مردمم                              من گزیدهٔ زخم مار و کزدمم

مردم نفس از درونم در کمین                              از همه مردم بتر در مکر و کین

بخش ۴۲ - بیان توکل و ترک جهد گفتن نخچیران بشیر

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 76 رتبه مطلب: بدون رتبه

طایفهٔ نخچیر در وادی خوش                                بودشان از شیر دایم کش‌مکش

بس که آن شیر از کمین می در ربود                      آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود

حیله کردند آمدند ایشان بشیر                                 کز وظیفه ما ترا داریم سیر

RSS
12345678910انتها

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ