Menu

53- اطاعت و فرمانبری از پیامبران

فصل ششم - مطلب 53

SuperUser Account 0 261 رتبه مطلب: بدون رتبه

مصطفی (ص) را دل بسوخت بر اسیران. حق تعالی برای خاطر رسول وحی فرستاد که بگو ایشان را درین حالت که شما در بند و زنجیرید اگر شما نیت خیر کنید، حق تعالی شما را ازین برهاند، و آنچه رفته بشما باز دهد و اضعاف آن، غفران و رضوان در آخرت، دو گنج یکی آنکه از شما رفت و یکی گنج آخرت.

سؤال کرد: که بنده چون عمل کند آن توفیق و خیر از عمل می خیزد یا عطای حقست؟

52- در مظلومیت پیامبر

فصل ششم - مطلب 52

SuperUser Account 0 223 رتبه مطلب: بدون رتبه

 مشتاقیم الا چون میدانیم که شما بمصالح خلق مشغولید زحمت دورمیداریم.

گفت: بر ما این واجب بود، دهشت برخاست، بعد از این بخدمت آییم.

فرمود: که فرقی نیست، همه یکیست، شما را آن لطف هست که همه یکی باشد از زحمتها چونید، لیکن چون میدانم که امروز شمایید که به خیرات و حسنات مشغولید، لاجرم رجوع به شما می کنیم. این ساعت بحث درین می کردیم اگر مردی را عیالست و دیگری را نیست، از

51- غرق عشق

فصل ششم - مطلب 51

SuperUser Account 0 231 رتبه مطلب: بدون رتبه

 آورده اند که پادشاهی مجنون را حاضر کرد [و گفت] که ترا چه بوده است و چه افتاده است، خودرا رسوا کردی و از خان مان برآمدی و خراب و فنا گشتی، لیلی چه باشد و چه خوبی دارد؟ بیا تا ترا خوبان ونغزان نمایم و فدای تو کنم و بتو ببخشم، چون حاضر کردند مجنون را، و خوبان را جلوه آوردند. مجنون سر فرو افکنده بود و پیش خود می نگریست.

50- دم بدم با حق در سخنیم

فصل پنجم - مطلب 50

SuperUser Account 0 296 رتبه مطلب: بدون رتبه
چون امیر می آید مولانا سخنهای عظیم می فرماید، که سخن منقطع نیست از آنکه اهل سخنست، دایما سخن بوی میرسد و سخن بوی متصل است. در زمستان اگر درختها برگ و بر ندهد تا نپندارند که در کار نیستند، ایشان دایما بر کارند. زمستان هنگام دخل است، تابستان هنگام خرج. خرج را همه بینند اما دخل را نبینند، چنانکه شخصی مهمانی کند و خرجها کند. این را همه بینند اما آن دخل را که اندک اندک جمع کرده بود برای مهمانی، نبینند و ندانند، و اصل دخلست که خرج از دخل می آید.

49- در بیان آنکه فطرت طبیب درون است

فصل پنجم - مطلب 49

SuperUser Account 0 330 رتبه مطلب: بدون رتبه

 عیسی علیه السلام بسیار خندیدی، یحیی علیه السلام بسیار گریستی.

یحیی به عیسی گفت: که تو از مکرهای دقیق قوی ایمن شدی که چنین می خندی.

عیسی گفت: که تو از عنایتها و لطفهای دقیق، لطیف غریب حق قوی غافل شدی که چندینی می گریی.

RSS
اولین234567891011انتها

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ