Menu

بخش ۱۶ - متابعت نصاری وزیر را

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 474 رتبه مطلب: بدون رتبه

دل بدو دادند ترسایان تمام                            خود چه باشد قوت تقلید عام

در درون سینه مهرش کاشتند                       نایب عیسیش می‌پنداشتند

او بسر دجال یک چشم لعین                       ای خدا فریاد رس نعم المعین

بخش ۱۵ - قبول کردن نصاری مکر وزیر را

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 425 رتبه مطلب: بدون رتبه

صد هزاران مرد ترسا سوی او                        اندک‌اندک جمع شد در کوی او

او بیان می‌کرد با ایشان براز                            سر انگلیون و زنار و نماز

او به ظاهر واعظ احکام بود                            لیک در باطن صفیر و دام بود

بخش ۱۴ - تلبیس وزیر بانصاری

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 456 رتبه مطلب: بدون رتبه

پس بگویم من بسر نصرانیم                          ای خدای رازدان می‌دانیم

شاه واقف گشت از ایمان منوز                       تعصب کرد قصد جان من

خواستم تا دین ز شه پنهان کنم                       آنک دین اوست ظاهر آن کنم

بخش ۱۳ - آموختن وزیر مکر پادشاه را

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 492 رتبه مطلب: بدون رتبه

او وزیری داشت گبر و عشوه ده                          کو بر آب از مکر بر بستی گره

گفت ترسایان پناه جان کنند                                  دین خود را از ملک پنهان کنند

کم کش ایشان را که کشتن سود نیست                     دین ندارد بوی مشک و عود نیست

بخش ۱۲ - داستان آن پادشاه جهود کی نصرانیان را می‌کشت از بهر تعصب

مثنوی معنوی - دفتر اول

SuperUser Account 0 498 رتبه مطلب: بدون رتبه

بود شاهی در جهودان ظلم‌ساز                             دشمن عیسی و نصرانی گداز

عهد عیسی بود و نوبت آن او                             جان موسی او و موسی جان او

شاه احول کرد در راه خدا                                 آن دو دمساز خدایی را جدا

RSS
اولین234567891011

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ