Menu

بخش ۳۱ - وصیت کردن عمران جفت خود را بعد از مجامعت کی مرا ندیده باشی

مثنوی معنوی-دفتر سوم

SuperUser Account 0 295 رتبه مطلب: بدون رتبه

وا مگردان هیچ ازینها دم مزن                        تا نیاید بر من و تو صد حزن

عاقبت پیدا شود آثار این                               چون علامتها رسید ای نازنین

در زمان از سوی میدان نعره‌ها                      می‌رسید از خلق و پر می‌شد هوا

بخش ۳۰ - جمع آمدن عمران به مادر موسی و حامله شدن مادر موسی علیه‌السلام

مثنوی معنوی-دفتر سوم

SuperUser Account 0 311 رتبه مطلب: بدون رتبه

شب برفت و او بر آن درگاه خفت                         نیم‌شب آمد پی دیدنش جفت

زن برو افتاد و بوسید آن لبش                              بر جهانیدش ز خواب اندر شبش

گشت بیدار او و زن را دید خوش                         بوسه باران کرده از لب بر لبش

بخش ۲۹ - بازگشتن فرعون از میدان به شهر شاد بتفریق بنی اسرائیل از زنانشان در شب حمل

مثنوی معنوی-دفتر سوم

SuperUser Account 0 299 رتبه مطلب: بدون رتبه

شه شبانگه باز آمد شادمان                                     کامشبان حملست و دورند از زنان

خازنش عمران هم اندر خدمتش                              هم به شهر آمد قرین صحبتش

گفت ای عمران برین در خسپ تو                           هین مرو سوی زن و صحبت مجو

بخش ۲۸ - حکایت

مثنوی معنوی-دفتر سوم

SuperUser Account 0 345 رتبه مطلب: بدون رتبه

همچنان کاینجا مغول حیله‌دان                                 گفت می‌جویم کسی از مصریان

مصریان را جمع آرید این طرف                             تا در آید آنک می‌باید بکف

هر که می‌آمد بگفتا نیست این                                 هین در آ خواجه در آن گوشه نشین

بخش ۲۷ - به میدان خواندن بنی اسرائیل برای حیلهٔ ولادت موسی علیه السلام

مثنوی معنوی-دفتر سوم

SuperUser Account 0 294 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای اسیران سوی میدانگه روید                         کز شهانشه دیدن و جودست امید

چون شنیدند مژده اسرائیلیان                           تشنگان بودند و بس مشتاق آن

حیله را خوردند و آن سو تاختند                       خویشتن را بهر جلوه ساختند

RSS
1234567

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ