Menu

بخش ۳۰ - سبب هجرت ابراهیم ادهم قدس الله سره و ترک ملک خراسان

مثنوی معنوی - دفتر چهارم

SuperUser Account 0 369 رتبه مطلب: بدون رتبه

ملک برهم زن تو ادهم‌وار زود                       تا بیابی هم‌چو او ملک خلود

خفته بود آن شه شبانه بر سریر                       حارسان بر بام اندر دار و گیر

قصد شه از حارسان آن هم نبود                      که کند زان دفع دزدان و رنود

بخش ۲۹ - تحریض سلیمان علیه‌السلام مر رسولان را بر تعجیل به هجرت بلقیس بهر ایمان

مثنوی معنوی - دفتر چهارم

SuperUser Account 0 327 رتبه مطلب: بدون رتبه

هم‌چنان که شه سلیمان در نبرد                                  جذب خیل و لشکر بلقیس کرد

که بیایید ای عزیزان زود زود                                  که برآمد موجها از بحر جود

سوی ساحل می‌فشاند بی‌خطر                                    جوش موجش هر زمانی صد گهر

بخش ۲۸ - نیت کردن او کی این زر بدهم بدان هیزم‌کش چون من روزی یافتم به کرامات مشایخ و رنجیدن آن هیزم‌کش از ضمیر و نیت او

مثنوی معنوی - دفتر چهارم

SuperUser Account 0 329 رتبه مطلب: بدون رتبه

آن یکی درویش هیزم می‌کشید                        خسته و مانده ز بیشه در رسید

پس بگفتم من ز روزی فارغم                         زین سپس از بهر رزقم نیست غم

میوهٔ مکروه بر من خوش شدست                     رزق خاصی جسم را آمد به دست

بخش ۲۷ - دیدن درویش جماعت مشایخ را در خواب و درخواست کردن روزی حلال بی‌مشغول شدن به کسب و از عبادت ماندن و ارشاد ایشان او را و میوه‌های تلخ و ترش کوهی بر وی شیرین شدن به داد آن مشایخ

مثنوی معنوی - دفتر چهارم

SuperUser Account 0 312 رتبه مطلب: بدون رتبه

آن یکی درویش گفت اندر سمر                                 خضریان را من بدیدم خواب در

گفتم ایشان را که روزی حلال                                   از کجا نوشم که نبود آن وبال

مر مرا سوی کهستان راندند                                     میوه‌ها زان بیشه می‌افشاندند

بخش ۲۶ - دلداری کردن و نواختن سلیمان علیه‌السلام مر آن رسولان را و دفع وحشت و آزار از دل ایشان و عذر قبول ناکردن هدیه شرح کردن با ایشان

مثنوی معنوی - دفتر چهارم

SuperUser Account 0 353 رتبه مطلب: بدون رتبه

ای رسولان می‌فرستمتان رسول                           رد من بهتر شما را از قبول

پیش بلقیس آنچ دیدیت از عجب                             باز گویید از بیابان ذهب

تا بداند که به زر طامع نه‌ایم                                 ما زر از زرآفرین آورده‌ایم

RSS
123456

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ